X
Forskningskart over norsk forskning på forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner